QC+カップ2008
2008.6.21〜22 前橋田口緑地


1 Hirai&Shack 2 Tsuburaya&Mono 3 Shimizu&Marine 4 Ishikawa&Cho-Chang 5 Kirisawa&Jet
6 Matsuura&Pam 7 Miyadai&JJ 8 Ogawa&J 9 Shimizu&hanzo 10 Konishi&Cisco
11 Yaguchi&Mau 12 Yakehara&Turbo 13 Sawa&Kira 14 Wada&Ciel 15 Yoshioka&Lissa
16 Kimura&Natsu 17 Takehara&Acca 18 Yoshioka&Joee 19 Miyadai&Sophie 20 Kosuge&Andy
21 Usami&Conis 22 Morishita&Hana 23 Kurebayashi&Ami 24 Ishikawa&Viva 25 Sugai&Silva
26 Hirai&Prima 27 Kurebayashi&Eva 28 Sakai&Adel 29 Toide&Laura 30 Yoshioka&Hayate
31 Nomura&Zeno 32 Kimura&Haku 33 Tsujiyama&Non 34 Toide&Vicky 35 Abe&Atom
36 Yaguchi&rRicky no Harasawa&Vicke
inserted by FC2 system